Dräkter

Både i Skåne och i Blekinge finns oerhört vackra dräkter med mycket variation inom det geografiska område som de två landskapen utgör.

För Skånska dräkter har vi samlat information här på vår egen sida. Vi har också viss information om Skånska dräkter i tryckt format som kan beställas hem. För information om Blekingedräkten hänvisar vi istället till den information som Blekinge museum har lagt upp.