Kontakt

Härligt att du vill ta kontakt med oss!
Vem som är lämpligast att kontakta beror lite på vad du vill framföra till oss. Här nedanför framgår därför vilka som för närvarande ingår i styrelsen eller har andra uppdrag inom distriktet. Med hjälp av rubrikerna ska du förhoppningsvis kunna hitta rätt. Namnen länkar till respektive persons mailadress. Glöm inte bort att du också gärna får besöka oss på vår facebook-sida!

Hur blir du medlem i Svenska Folkdansringen?
Det enklaste är att gå med i en av våra föreningar som tillhör Svenska Folkdansringen. Du betalar då för medlemskap där avgiften till distrikt och riks ingår. Det andra alternativet är att vara direktansluten till Svenska Folkdansringen vilket kostar 350 kr. Kontakta ordförande eller kassör om du vill ha hjälp.

Styrelsen

E-post till styrelsen: skane@folkdansringen.se

Ordförande

Marianne Halling, Minnesbergs Byaväg 16-0, 231 95 Trelleborg, 073-326 49 26

Sekreterare

Petra Gunnarsson, Vildvinsgränd 11, 230 40 Bara, 040-54 32 01, 070-325 31 32

Kassör

Siv Ohlsson, Smidarevägen 19, 241 96 Stockamöllan, 0413- 54 43 50, 070-333 59 64

Styrelseledamöter

Ingrid Tholander, Mejerivägen 9, 261 65 Landskrona, 0418-751 76
Peter Dunemark, Västra Karaby Kyrkoväg 10, 244 95 Dösjebro, 070-788 32 97

Styrelsesuppleanter

Robert Rosberg, Frostagatan 23, 242 34 Hörby, 0415-144 90

Jonas Kedenius, Bengt Nordenbergs väg 34, 29373 Jämshög, 070-6619540,  jonas.kedenius@oktv.se

Utbildningsrådet

Ingrid Tholander, Mejerivägen 9, 261 65 Landskrona, 0418-751 76
Paul Jönsson, Lantmätaregatan 36, 256 56 Helsingborg
Robert Rosberg, Frostagatan 23, 242 34 Hörby, 0415-144 90
Anna Månsson, Svedalavägen 138, 238 41 Oxie, 070-2531592
Anna Nilsson, Stallgatan 6 A, 262 51 Ängelholm
Stig Hellemarck, Kamrergatan 9, 211 56 Malmö, 0760-64 72 40

Royan Karlsson, Höstvägen 5, 37430 Karlshamn, 070-6555173, ritva.royan@hotmail.se

Andra förtroendevalda eller personer med uppdrag inom distriktet

Revisorer

Ann-Louise Mårtensson, Björnstjernegatan 14 C, 271 39 Ystad, 0411-121 60
Andreas Vikström, Kommendervägen 18, 247 51 Dalby, 073-967 48 41

Revisorssuppleant

Camilla Lindvall, Meteorgatan 50, 238 37 Oxie, 040-982287

Valberedning

Ann-Christin Nilsson, Toarp 1703, 27394 Tomelilla, 076-6223522
Jonas Kedenius, Bengt Nordenbergs Väg 34, 293 73 Jämshög, 070-661 95 40

Redaktionen för Pilavisan

Anna Månsson
Ronny Månsson
(hela redaktionen nås genom pilavisan@folkdansringen.se)

Webbansvarig

Patrik Karlsson, Rudeboksvägen 442, 226 55 Lund, 070-35 84 790