Kurser

Det som visas här nedanför är samma kalender som på kalendersidan, men filtrerad till att enbart visa våra kurser. Om kalendern här nedanför är tom, så beror det på att vi för närvarande inte har någon tillgänglig kurs-info. Under kalendern finns information om hur du anmäler dig till våra kurser samt information om vårt kursupplägg.

okt
7
lör
Prova på att binda borstar @ Borstbinderimuséet
okt 7 kl. 10:30 – 14:00

inbjudan borstbindning okt 23

Utbildningsrådet inbjuder till kurs
Prova på att binda borstar

Kursinnehåll: Du får prova på att binda egna borstar.
Du kan även titta på borstbinderimuséet.
Målgrupp Alla intresserade medlemmar.

Instruktörer Instruktörer från Borstbinderimuséet

Deltagarantal Min 6 max 10 deltagare
Kostnad Kursavgift
400 kr för medlemmar i Svenska Folkdansringen Skåne-Blekinge
650 kr för den som ännu inte är medlem
Priset inkluderar förmiddagskaffe
Sista anmälningsdag 26 september 2023
Anmälan: skanekurser@folkdansringen.se,
Anmälan ska innehålla följande:
*Förening
*Deltagarnamn
*Personnummer
*Adress inkl postnr och ort
*Telefon
*E-postadress
*ev. behov av specialmat

Betala samtidigt in avgiften till Folkdansringen Skåne-Blekinges bankgiro 5494–7791.
Märk inbetalningen med namn och 23-4.
Frågor Anna Nilsson, annanilsson.marie@gmail.com, mobil 0708 45 44 67

Program:
10.30-10.55 Förmiddagskaffe
11.00-14.00 Kurs med avbrott för kaffe/te och en liten kaka
14.00-ca 14.45 Guidning i borstbinderimuséet

Folkdansringen Skåne-Blekinge

nov
12
sön
Ungdomar/Unga vuxna, Välkomna till en polskekurs i Lund @ Logen i Lund
nov 12 kl. 10:00 – 16:00

23-3_ungdomar

Målgrupp Dansare i åldern 15 till 29 år, som vill dansa polskor och träffa jämnåriga.

Instruktörer Annika Emanuelsson och Mats Emanuelsson

Tid Söndagen 12 november 2023, kl. 10.00 – 16.00
Plats Logen i Lund, Brunnshögsvägen 30, 225 94 Lund
Deltagarantal Min 10 max 40 deltagare
Kostnad Kursavgift
100 kr för medlemmar i Svenska Folkdansringen Skåne-Blekinge
350 kr för den som ännu inte är medlem
Priset inkluderar lunch och eftermiddagskaffe.
Sista anmälningsdag 22 oktober 2023
Anmälan görs via Dans.se https://dans.se/fdr1300/shop/new?event=196332
Betala samtidigt in avgiften till Folkdansringen Skåne-Blekinges bankgiro 5494–7791.
Märk inbetalningen med namn och 23-3.
Frågor Marianne Halling, marianne.halling@folkdansringen.se
Annika Emanuelsson annika.emanuelsson@folkdansringen.se

Folkdansringen Skåne-Blekinge
I samarbete med Kulturens

Kursanmälan

För att anmäla dig till en av distriktets kurser till skanekurser@folkdansringen.se. Vi skickar kursbekräftelse, i första hand till de som anmält e-postadress. Kursavgift betalas till bankgiro 5494-7791, och en anmälan ska innehålla följande:

  • Förening
  • Deltagarnamn
  • Personnummer
  • Adress inkl postnr och postort
  • Telefon
  • E-postadress
  • ev. behov av specialmat

Information om vårt kursupplägg

Folkdansringen Skåne-Blekinge arrangerar kurser varje termin. Målsättningen är att kurser ska arrangeras vecka 3, 6 och 9 samt vid två tillfällen under hösten. Medlemmar som vet med sig att ni ofta vill delta på kurser uppmanas därför att hålla de veckosluten öppna.

Om du vill delta i någon kurs genom din förening så kontaktar du i första hand din egen förening. Deltagande i kurserna innebär som regel att du ska vidarebefordra dina kunskaper till övriga föreningsmedlemmar. Du kan naturligtvis även anmäla dig själv direkt om du själv ska betala kursavgiften, kurserna är normalt sett öppna för alla. Ledarutbildningskurserna (kurser med flera kursdelar) är dock endast tillgängliga för medlemmar i Svenska Folkdansringen.

I de fall det anges mer än en kursavgift så är den lägre avgiften för medlemmar i Folkdansringen Skåne-Blekinge. Var vänlig respektera sista anmälningsdag. Den är oftast satt till ca 3 veckor före kursen. Denna tid måste vi ha för att eventuellt kunna avboka gästinstruktör och lokaler utan extrakostnader. För kursdeltagare som lämnar återbud senast fyra dagar före kursen återbetalas kursavgiften med avdrag för administrationskostnader 100 kr. Vid återbud tidigare än 7 dagar före återbetalas hela kursavgiften. För anmäld kursdeltagare som uteblir från kursen återbetalas ingen avgift.