Kurser

Det som visas här nedanför är samma kalender som på kalendersidan, men filtrerad till att enbart visa våra kurser. Om kalendern här nedanför är tom, så beror det på att vi för närvarande inte har någon tillgänglig kurs-info. Under kalendern finns information om hur du anmäler dig till våra kurser samt information om vårt kursupplägg.

apr
20
lör
Ungdomar/Unga vuxna Välkomna till en polskekurs i Eslöv @ Mötesplats Karidal
apr 20 kl. 10:00 – 16:00

2024_03_Unga_vuxna

Målgrupp Dansare i åldern 15 till 29 år, som vill dansa polskor och träffa jämnåriga.
Innehåll: Polska från Boda, repetera rundpolska och hur man använder den i olika sammanhang. Samt prova några varianter av bakmes.

Instruktör Cecilia Lindqvist och Annika Emanuelsson
Cecilia Linqvist är ofta dansledare för Folkdansringen Stockholms gemensamma aktiviteter. Hon har en lång erfarenhet av att vara dansledare och Spelman till danskurser.
Spelman Mats Emanuelsson

Tid Lördagen 20 April 2024, kl. 10.00 – 16.00
Kursen börjar med fika klockan 10.
Medtag danskor helst med sula som kan glida, vattenflaska och anteckningsmaterial.

Plats Mötesplats Karidal, Tröskevägen 2, 241 32 Eslöv

Kostnad Kursavgift
100 kr för medlemmar i Svenska Folkdansringen Skåne-Blekinge
350 kr för den som ännu inte är medlem
Priset inkluderar lunch och eftermiddagskaffe.

Anmälan görs via Dans.se https://dans.se/fdr1300/shop/new?event=212317
Anmälan
Senast anmälan 2024-04-10
Betala samtidigt avgiften till Folkdansringen Skåne-Blekinges bankgiro 5494–7791. Ange ”ditt namn och 24-3” på inbetalningen.

Frågor Robert Rosberg, skanekurser@folkdansringen.se
Annika Emanuelsson annika.emanuelsson@folkdansringen.se

Folkdansringen Skåne-Blekinge
i samarbete med Studiefrämjandet

Kursanmälan

För att anmäla dig till en av distriktets kurser till skanekurser@folkdansringen.se. Vi skickar kursbekräftelse, i första hand till de som anmält e-postadress. Kursavgift betalas till bankgiro 5494-7791, och en anmälan ska innehålla följande:

  • Förening
  • Deltagarnamn
  • Personnummer
  • Adress inkl postnr och postort
  • Telefon
  • E-postadress
  • ev. behov av specialmat

Information om vårt kursupplägg

Folkdansringen Skåne-Blekinge arrangerar kurser varje termin. Målsättningen är att kurser ska arrangeras vecka 3, 6 och 9 samt vid två tillfällen under hösten. Medlemmar som vet med sig att ni ofta vill delta på kurser uppmanas därför att hålla de veckosluten öppna.

Om du vill delta i någon kurs genom din förening så kontaktar du i första hand din egen förening. Deltagande i kurserna innebär som regel att du ska vidarebefordra dina kunskaper till övriga föreningsmedlemmar. Du kan naturligtvis även anmäla dig själv direkt om du själv ska betala kursavgiften, kurserna är normalt sett öppna för alla. Ledarutbildningskurserna (kurser med flera kursdelar) är dock endast tillgängliga för medlemmar i Svenska Folkdansringen.

I de fall det anges mer än en kursavgift så är den lägre avgiften för medlemmar i Folkdansringen Skåne-Blekinge. Var vänlig respektera sista anmälningsdag. Den är oftast satt till ca 3 veckor före kursen. Denna tid måste vi ha för att eventuellt kunna avboka gästinstruktör och lokaler utan extrakostnader. För kursdeltagare som lämnar återbud senast fyra dagar före kursen återbetalas kursavgiften med avdrag för administrationskostnader 100 kr. Vid återbud tidigare än 7 dagar före återbetalas hela kursavgiften. För anmäld kursdeltagare som uteblir från kursen återbetalas ingen avgift.