Årsmöte

Som läget är idag med alla restriktioner kommer vi att genomföra årsmötet digitalt. Vi kommer att använda oss av zoom, med möjlighet att koppla upp sig och testa från kl 12. kom ihåg att skriva ut e-postadresser till era ombud. Länk till mötet kommer i veckan innan.

Till hösten hoppas vi att kunna genomföra ett fysiskt möte.